Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu

Opodatkowanie wynagrodzeń członków zarządu spółki z tytułu świadczenia usług doradczych Wydana 1 czerwca 2020 r. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK) może okazać się istotną wskazówką dla planowania korzystnych z perspektywy prawnopodatkowej stosunków między spółką a członkami jej zarządu. Interpretacja Organ podatkowy wskazał, że członek zarządu, który poza Więcej…

Faktury uproszczone

Faktury uproszczone – Jak Ministerstwo Finansów wywołało burzę w szklance wody? Istota regulacji Od roku 2020, w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku zafiskalizowania sprzedaży, fakturę z NIP nabywcy do paragonu można wystawić wyłącznie w sytuacji, gdy w części fiskalnej paragonu został ten NIP Więcej…

Udzielanie ulg podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej

Udzielanie ulg podatkowych na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej O ile sam zakres zastosowania ulgi podatkowej na podstawie art. 67a Ordynacji podatkowej jest szeroki – może dotyczyć różnego typu należności publicznoprawnych (podatki państwowe, podatki lokalne) oraz przybiera różne formy (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – zarówno podatku, jak i Więcej…

Porozumienie dłużnego przedsiębiorcy z wierzycielami – nowy projekt rządowy

Rozwiązanie rządu potencjalnie może uchronić tysiące przedsiębiorców przed przymusową upadłością Mowa o ustawie o uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym, wobec której najprawdopodobniej zostaną podjęte wkrótce prace. Obecnie na skutek pandemii COVID-19 wiele tysięcy polskich firm walczy o przetrwanie. Sytuacji nie poprawia fakt, iż przepisy polskiego prawa w sposób precyzyjny wymieniają sytuację, kiedy Więcej…

Wybiórcze spłacanie wierzytelności w trudnych ekonomicznie czasach

Wybiórcze spłacanie wierzytelności w trudnych ekonomicznie czasach może narazić członków zarządu na odpowiedzialność karną W obecnych, niestabilnych czasach panującej pandemii i spowodowanego nią narastającego międzynarodowego kryzysu gospodarczego, przedsiębiorcy stanęli przed ogromnym wyzwaniem w postaci uniknięcia niewypłacalności przedsiębiorstwa w stosunku do jego wierzycieli. Zarząd spółki, na którego barkach spoczywa odpowiedzialność za Więcej…

Baza danych odpadowych

Baza danych odpadowych Baza danych odpadowych. Czym jest rejestr BDO? Baza danych odpadowych (Dalej jako BDO), jest bazą danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Obowiązek rejestracji do BDO został wprowadzony w styczniu 2018 r. przez Ministerstwo Środowiska (obecnie Ministerstwo Klimatu) na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 Więcej…

Ulga na innowacje

Ulga na innowacje Do ulg na innowacje zaliczają się: ulga na działalność badawczo-rozwojową oraz ulga Innovation Box (iP-Box). Wszystkie ulgi podatkowe mają ostatecznie prowadzić do zmniejszenia rozmiaru podatku, ale przybierają różną postać: odliczeń od podstawy opodatkowania, od kwoty podatku czy obniżenia stawek podatkowych. Odnoszą się więc do tych elementów konstrukcji Więcej…

Czym są ceny transferowe? Aktualna definicja

Czym są ceny transferowe? Aktualna definicja Ceny transferowe, jako zagadnienie dotyczące opodatkowania dochodu, zostało szeroko uregulowane w polskim systemie prawnym. Jeżeli między dwoma przedsiębiorstwami [powiązanymi], w zakresie ich stosunków handlowych i finansowych, zostaną umówione lub narzucone warunki, które różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne przedsiębiorstwa, wówczas zyski, Więcej…

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Ustawa Prawo ochrony środowiska Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska weszła w miejsce uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Niniejsza ustawa obszernie reguluje zasady ochrony środowiska oraz warunki eksploatacji jego zasobów, przyjmując jako nadrzędną wartość wymóg zrównoważonego Więcej…