optymalizacje podatkowe

Doradztwo podatkowe

W miarę postępującego zaostrzania lokalnych i międzynarodowych przepisów podatków coraz większym wyzwaniem dla każdego przedsiębiorcy staje się podatkowe kwalifikowanie zdarzeń gospodarczych oraz stosowanie optymalizacji podatkowych w zgodzie z literą prawa. Nasi eksperci podatkowi doskonale poruszają się po tego typu legislacyjnych zawiłościach, co pozwala nam zaoferować Państwu pomoc w opracowywaniu bieżących jak i strategicznych rozstrzygnięć, bezpiecznych pod względem podatkowym. Proponujemy praktyczne rozwiązania doskonale dopasowane do konkretnego typu działalności gospodarczej.  

Poza szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, bardzo mocno koncentrujemy się również na świadczeniu pomocy w razie wystąpienia zdarzenia karno-skarbowego. W tej zazwyczaj trudnej i stresującej sytuacji mogą Państwo liczyć na nasze profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania przed organami skarbowymi oraz wymiaru sprawiedliwości. 

Zapewniamy doradztwo podatkowe między innymi w zakresie:

 • Optymalizacji podatkowych – pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych; 
 • Schematów podatkowych – przeprowadzanie audytów, identyfikowanie oraz raportowanie schematów podatkowych, przygotowanie i przesyłanie zgłoszeń MDR; 
 • Cen transferowych – sporządzanie odpowiedniej dokumentacji, w tym sporządzenie analiz porównawczych (benchmarking), rozpoznawanie ryzyk podatkowych przy transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi, planowanie i restrukturyzacja rozliczeń; 
 • Ulg na innowacje – wdrażanie ulgi B+R oraz ulgi IP-BOX, obejmujące m.in. mapowanie kosztów kwalifikowanych, pozyskiwanie interpretacji indywidualnych potwierdzających prawo podatnika do korzystania z ulg podatkowych, sporządzanie ewidencji kosztowych, czasu pracy; 
 • Audytów podatkowych – zarówno okresowych jak i jednorazowych badań prawidłowości rozliczeń podatkowych, w tym sporządzanie opinii prawnych i rekomendacji;  
 • Międzynarodowego prawa podatkowego – w tym określanie obowiązujących w indywidualnym przypadku zasad ustalania dochodu osiągniętego poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez polskich rezydentów oraz opodatkowania działalności nierezydentów, a także weryfikację obowiązkowego poboru podatku u źródła;  
 • Postępowania podatkowego – pomoc w przygotowaniu do kontroli, reprezentowanie podczas czynności przed organami podatkowymi; 
 • Podatku dochodowego od osób prawnych CIT analiza podatkowa i prawna umów pod kątem skutków podatkowych, doradztwo w zakresie możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, amortyzacja podatkowa; 
 • Podatku VAT i akcyzy – wsparcie w rozliczeniu podatku VAT i podatku akcyzowego, w tym od transakcji międzynarodowych, rejestracja podmiotów zagranicznych na potrzeby VAT, optymalizacja rozliczeń; 
 • Restrukturyzacji – ocena planowanej restrukturyzacji pod kątem ryzyk  i korzyści podatkowych, pomoc w wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i zysków kapitałowych, wdrażanie ulg podatkowych, przygotowanie optymalnych fiskalnie scenariuszy restrukturyzacyjnych;
 • Postępowań karno-skarbowych – pomoc zarówno osobom podejrzanym jak i oskarżonym o popełnienie przestępstw skarbowych, prowadzenie obrony, przygotowywanie pism procesowych. 

Szczegóły oferty doradztwa podatkowego można uzyskać kontaktując się z nami.

Doradztwo podatkowe – wsparcie prawne

doradztwo podatkowe

optymalizacje podatkowe

schematy podatkowe