DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

KANCELARIA PRAWA - OCHRONA ŚRODOWISKA

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Jeszcze nigdy prawo ochrony środowiska nie odgrywało tak istotnej roli w prowadzeniu przedsiębiorstwa, jak obecnie. Prawodawstwo w tym zakresie ewoluuje w szybkim tempie. Ochrona środowiska oznacza jednak regularne nakładanie kolejnych obowiązków na przedsiębiorcówIch ignorowanie lub zlekceważenie może skutkować poważnymi konsekwencjami, począwszy od kar finansowych, odpowiedzialności karnej, a kończąc na uszczerbku w wizerunku firmy.  

Jesteśmy świadomi jak trudno jest pogodzić interes spółki z dostosowaniem się do obowiązujących reguł i obostrzeń środowiskowych. Doskonale wiemy z jak wieloma problemami zmagają się przedsiębiorcy w tej dziedzinie. Dlatego jesteśmy gotowi, by Państwu pomóc. 

Posiadamy szerokie kompetencje i doświadczenie w prowadzeniu spraw środowiskowych, w tym postępowań administracyjnych z tego zakresu. Dysponujemy praktyczną wiedzą w zakresie prawa ochrony środowiska połączoną ze świadomością tego, jak wielkim wyzwaniem jest prowadzenie biznesu. To wszystko pozwala nam zapewnić Państwu doradztwo na najwyższym poziomie, by wspólnie chronić środowisko i jednocześnie ze spokojem podchodzić do związanych z tym wyzwań prawnych.  

W zakres naszego doradztwa z prawa ochrony środowiska wchodzi w szczególności: 

  • sporządzanie opinii prawnych i interpretacji przepisów dotyczących prawa ochrony środowiska, 
  • przeprowadzanie analiz i audytów stanów prawnych przedsiębiorstw w świetle obowiązków wynikających z przepisów o ochronie środowiska, 
  • sporządzanie ekspertyz środowiskowych, 
  • pomoc w zakresie sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska, 
  • wsparcie w zakresie stosowania przepisów normujących kwestie emisji gazów i pyłów, gospodarki wodnej, ściekowej, a także ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym, 
  • analiza planowanej inwestycji w kontekście prawnośrodowiskowym, 
  • uzyskiwanie wymaganych zezwoleń i decyzji środowiskowych (w szczególności pozwoleń sektorowych, emisyjnych, wodnoprawnych oraz zintegrowanych, a także zezwoleń i pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami),  
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przed organami administracji rządowej
    i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi.

Szczegóły oferty doradztwa z zakresu prawa ochrony środowiska można uzyskać kontaktując się z nami.

prawo ochrony środowiska

Prawo ochrony środowiska

DORADZTWO Z ZAKRESU PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA